SUSTAINABILITY

A MORE SUSTAINABLE RACE

Here at the Song Hong Half Marathon, we recognise that we can have both a negative and positive effect on the environment. We are working towards a more sustainable race and we welcome your support and feedback on this journey.

MỌI HÀNH ĐỘNG NHỎ ĐỀU CÓ NGHĨA

Tại Song Hong Half Marathon, chúng tôi nhận thức được rằng mỗi chúng ta có thể gây ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đối với môi trường. Chúng tôi đang nỗ lực để tổ chức một cuộc đua bền vững hơn và chào đón sự ủng hộ và ý kiến phản hồi của các bạn trên hành trình này.


BOTTLE FREE RACE!

Our 2022 edition was our most sustainable year to date with a plastic bottle-free race. We replaced plastic bottles with paper cups with many of our runners bringing their own refill bottles to the event.

For 2023, runners are advised to bring their own refillable bottle if they do not wish to drink from a cup on the course.

SỰ KIỆN HƯỚNG ĐẾN KHÔNG SỬ DỤNG CHAI NHỰA

Giải chạy năm 2022 của chúng tôi là lần tổ chức có tính bảo vệ môi trường nhất cho đến nay với việc không sử dụng chai nhựa. Chúng tôi đã thay thế chai nhựa bằng ly giấy và rất nhiều vận động viên đã mang theo chai nước của riêng mình đến sự kiện.

Đối với giải năm 2023, chúng tôi khuyến nghị các vận động viên mang theo chai tự lấy nước của riêng mình nếu không muốn uống từ ly giấy trên đường chạy.


SUSTAINABLE FINISHER MEDALS

This year, we will be providing eco-friendly laser-cut melamine wooden finisher medals, fashioned from sustainably sourced MDF wood. In addition, medals will not be individually wrapped in plastic.

HUY CHƯƠNG ĐƯỢC LÀM TỪ VẬT LIỆU BỀN VỮNG

Trong năm nay, chúng tôi sẽ cung cấp huy chương hoàn thành được cắt bằng laser từ gỗ melamine, chế tạo từ gỗ MDF có nguồn gốc bền vững. Ngoài ra, huy chương sẽ không được bao bọc riêng lẻ bằng nhựa.


REUSABLE COURSE AND DIRECTIONAL SIGNAGE

We kept all of our course and directional signage from 2022, so we may use them again in future events. They’re currently safely stored at Ciputra, ready to be used again for December 2023!

BIỂN CHỈ ĐƯỜNG VÀ HƯỚNG DẪN CÓ THỂ SỬ DỤNG LẠI

Chúng tôi đã giữ lại tất cả biển chỉ đường và biển hướng dẫn từ năm 2022, để có thể sử dụng lại chúng trong các sự kiện sắp tới. Hiện chúng được lưu trữ an toàn tại Ciputra, sẵn sàng được sử dụng lại cho sự kiện vào tháng 12 năm 2023!


EVENT SINGLETS

Our event singlets are no longer wrapped in plastic. Any remaining t-shirts after the event will be donated to charity.

ÁO CHẠY NGẮN TAY SỰ KIỆN

Áo chạy dành cho VĐV tham gia sự kiện không còn được bao bọc bằng màng nhựa riêng lẻ. Bất kỳ áo thun còn lại sau sự kiện sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện.


GOODIE BAG

We will commit this year to limiting promotional materials inside the goodie bag and removing any unnecessary packaging.

We will also be collecting all leftover goodie bag contents for recycling and distribution to aid charities.

TÚI QUÀ TẶNG

Chúng tôi cam kết trong năm nay sẽ hạn chế các tài liệu quảng cáo bên trong túi quà tặng và loại bỏ bất kỳ đóng gói không cần thiết nào.

Chúng tôi cũng sẽ thu gom tất cả nội dung còn lại trong túi quà tặng để tái chế và phân phối cho các tổ chức từ thiện.