COURSE MAPS

Full Size Course Map – Click Here

Lưu ý quan trọng

  • Bản đồ đường chạy có thể sẽ thay đổi do các yếu tố về xây dựng trên cung đường hoặc do các yếu tố chủ quan và khách quan khác.
  • Toàn bộ cung đường chạy tương đối phẳng và nằm trong khuôn viên Ciputra Hanoi International City. Tuy nhiên, một số đoạnđường chạy sẽ có ô tô xe máy tham gia giao thông.
  • 21KM Bán Marathon sẽ bao gồm 2 vòng, chạy đi và về (10.5km mỗi vòng)

Important

  • The entire running route will be mostly flat, inside Ciputra Hanoi International City. However, some sections will be on roads open to motorbike/car traffic.
  • Course maps are subject to change for road construction or other anticipated or unanticipated impacts.
  • The 21K Half Marathon is a 2-lap, out-and-back course (10.5km per lap)

1K KIDS DASH

500M KIDS DASH