COURSE MAPS

The entire running route will be mostly flat, inside Ciputra Hanoi International City. However, some sections will be on roads open to motorbike/car traffic.

Important: Course maps are subject to change for road construction or other anticipated or unanticipated impacts.

Toàn bộ cung đường chạy tương đối phẳng và nằm trong khuôn viên Ciputra Hanoi International City. Tuy nhiên, một số đoạnđường chạy sẽ có ô tô xe máy tham gia giao thông.

Lưu ý quan trọng: Bản đồ đường chạy có thể sẽ thay đổi do các yếu tố về xây dựng trên cung đường hoặc do các yếu tố chủ quan và khách quan khác.


21K HALF MARATHON

The 21K Half Marathon is a 2-lap, out-and-back course (10.5km per lap) / 21KM Bán Marathon sẽ bao gồm 2 vòng, chạy đi và về (10.5km mỗi vòng)


10K CHALLENGE

5K FAMILY RUN/WALK

1K KIDS SPRINT

500M KIDS SPRINT